Správy

Odborník pre informatizáciu štátu: Využívanie elektronických schránok
má rezervy

Elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy, slúžiacu na komunikáciu s verejnou správou, má zriadenú každý obyvateľ Slovenska, právnický subjekt evidovaný na Slovensku, ako aj všetky inštitúcie a orgány verejnej moci. Napriek tomu sa stále množstvo komunikácie vybavuje osobne či poštou. Z toho dôvodu je funkcionalita portálu laickou verejnosťou často spochybňovaná a vnímaná ako nedokončená. O tom, ako schránky je možné lepšie používať, sme hovorili s Rolandom Takácsom, biznis konzultantom, ktorý spolupracoval na tvorbe Ústredného portálu verejnej správy.

Využívajú sa elektronické schránky dostatočne?
Z pohľadu návratnosti investície môžem povedať, že schránky sa využívajú dostatočne. Za rok 2020 bolo prostredníctvom schránok vymenených viac ako 30 miliónov správ, ktoré by sa posielali doporučene alebo do vlastných rúk. To predstavuje ročnú úsporu iba na poštovnom viac ako 44miliónov eur.  A samozrejme, sú tu tiež úspory na papieri, tlači, obálkach a najmä na čase zamestnancov a občanov. Neznamená to však, že by sa schránky nemohli používať ešte viac.

Ak sa dajú nájsť rezervy, kde ich vidíte?
Štát by mal začať dodržiavať zákony, ktoré sám pripravil. Inštitúcie majú povinnosť komunikovať s právnickými subjektami elektronicky, nie prostredníctvom listových zásielok, ako sa to stále deje.
Ďalšou veľkou skupinou sú živnostníci. Nemyslím si, že by mali mať elektronickú komunikáciu s verejnou správou povinne. Podnikateľom môže byť napríklad studniar, ktorý je výborný odborník, ale počítačová zručnosť nie je nevyhnutná pre výkon jeho podnikania. Propagácia výhod a možností elektronickej komunikácie prostredníctvom schránok by však živnostníkov mohla motivovať k častejšej elektronickej komunikácii. Tu by mohli pomôcť napríklad aj mobilné aplikácie.

A čo občania?
Existuje veľká skupina občanov, ktorí sú zároveň živnostníci, konatelia firiem a podobne a z tohto dôvodu so štátom komunikujú omnoho častejšie. Títo sú primárnymi používateľmi elektronických služieb, ktorí určite privítajú každé zlepšenie. Odhadom môže ísť až o 300 000 ľudí.
Pre bežného občana je však dôležité niečo iné. Napríklad keď kúpi nehnuteľnosť a chce v nej mať trvalý pobyt, nie je preňho až takou úľavou, keď namiesto vypĺňania desiatok papierov bude vypĺňať desiatky elektronických formulárov, posielať ich na rôzne miesta a tŕpnuť, či niečo nezabudol alebo nevyplnil zle. Som si istý, že by bol najradšej, keby si všetko inštitúcie vybavili medzi sebou na pozadí a jemu dali pokoj.

Je niečo, v čom by mohli schránky pomôcť aj bežným občanom, ktorí sa napríklad práve nesťahujú?
Jednou z možností by mohlo byť vytvorenie základných formulárov, rovnakých pre všetky inštitúcie. Ihneď mi napadnú sťažnosti, oznámenia, vyžiadanie si informácií. Sťažujúci sa občan by si otvoril formulár, vybral adresáta a napísal text sťažnosti. Po odoslaní na inštitúciu by sa mu potom nestalo, že sa mu sťažnosť zamietne pre nesplnenie formálnych požiadaviek. Prekvapuje ma, že sa k takémuto jednoduchému a finančne nenáročnému riešeniu doteraz nepristúpilo.