Správy

Firma GlobalTel získala zaradenie medzi VMWare partnerov v oblasti moderných aplikácií

Firma GlobalTel opäť potvrdila svoju technickú pripravenosť a vyspelosť. Od spoločnosti Dell získala zaradenie medzi VMWare partnerov v oblasti moderných aplikácií.

čítať ďalej

Reakcia firmy Globaltel na medializované informácie o projekte MÚK-P

Spoločnosti Globaltel a SWAN vítajú začatie vyšetrovania, ktoré inicioval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v súvislosti s kontrolou v NASES, pretože všetky doposiaľ zverejnené informácie nám pripadajú účelové alebo prinajmenšom značne zjednodušené. Nie je šťastné, že doteraz nie je zverejnený protokol z kontroly v plnom rozsahu, čo neprispieva k transparentnosti vykonanej kontroly. Spoločnosť GlobalTel, a.s. požiadala o sprístupnenie protokolu z kontroly v zmysle Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, no s poukázaním na trestné oznámenie zo strany NKÚ nám sprístupnenie bolo odmietnuté...

čítať ďalej

18 rokov slovensko.sk

Pred 18-timi rokmi, 23.4.2003 bol na dnes už neexistujúcej výstave COFAX verejnosti prvý krát predstavený Ústredný portál verejnej správy. Bol sprístupnený na adrese obcan.sk, pod ktorým ho ľudia poznali a bol vnímaný ako jeden z míľnikov budovania eGovernmentu na Slovensku. Jeho vtedajšia obľúbenosť medzi ľuďmi bola na úrovni komerčných webov.

čítať ďalej

Odborník pre informatizáciu štátu: Ľudia sa sami pripravujú o možnosť podieľať sa navládnutí

Málokto vie, že stačí aby 15-tisíc občanov elektronicky, teda hoc aj z pohodlia svojej obývačky, podpísalo tzv. elektronickú hromadnú žiadosť, a tou sa musí vláda zaoberať. Pritom tento mechanizmus je občanom k dispozícii už od roku 2015. Vláda sa zaviazala, že všetky takéto žiadosti vezme v úvahu a prerokuje ich na svojom rokovaní a zaujme k nim stanovisko vo forme uznesenia. O tom, prečo túto možnosť, ktorá dáva občanom do ruky silnú zbraň na presadzovanie svojich záujmov, nevyužívame, sme hovorili s Ing. Rolandom Takácsom, PhD., biznis konzultantom, ktorý spolupracoval na tvorbe systému pre elektronické hromadné žiadosti.

čítať ďalej

Odborník pre informatizáciu štátu: Systém pre e-Kolky otvára nové možnosti

Od roku 2015 štát neprijíma platby za súdne a správne poplatky vo forme papierových kolkov a nahradil ich modernejšou verziou, e-Kolkami. Systém bol spustený do ostrej prevádzky rok predtým a odvtedy funguje nepretržite. O budovaní systému a jeho ďalších možnostiach sme sa porozprávali s Rolandom Takácsom, biznis konzultantom, ktorý spolupracoval na tvorbe systémov pre e-Kolky.

čítať ďalej

Odborník pre informatizáciu štátu: Využívanie elektronických schránok má rezervy

Elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy, slúžiacu na komunikáciu s verejnou správou, má zriadenú každý obyvateľ Slovenska, právnický subjekt evidovaný na Slovensku, ako aj všetky inštitúcie a orgány verejnej moci. Napriek tomu sa stále množstvo komunikácie vybavuje osobne či poštou. Z toho dôvodu je funkcionalita portálu laickou verejnosťou často spochybňovaná a vnímaná ako nedokončená. O tom, ako schránky je možné lepšie používať, sme hovorili s Rolandom Takácsom, biznis konzultantom, ktorý spolupracoval na tvorbe Ústredného portálu verejnej správy.

čítať ďalej