GlobalTel, a.s.člen DanubiaTel Group

eGovernment

informačné systémy
a komunikačná infraštruktúra

Zisti viac

GlobalTel, a.s.

O spoločnosti

GlobalTel, a.s. predstavuje už od roku 2004 významnú spoločnosť so zameraním na informačné systémy a komunikačnú infraštruktúru pre zavádzanie a rozvoj eGovernment služieb v Slovenskej republike.

Nosnými projektami sú dodávky modulov a služieb pre chrbticovú infraštruktúru integrovaného informačného systému štátu - Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Realizované projekty

 • 2014

  Finálna realizácia projektu ÚPVS vrátane dokončenia jednotlivých modulov, testovania, skúšobnej prevádzky a zavedenia do riadnej prevádzky.

  Analytické práce pre projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda (IIS eDOV), spracovanie potrebných analýz a architektonických návrhov

  Ukončenie projektu Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) ako súčasť komplexnej služby E-kolok v spolupráci so Slovenskou Poštou a koordináciou s Ministerstvom Financií, záverečné protokolárne preberanie a uvedenie do riadnej produkčnej prevádzky

 • 2015

  Realizácie prác pre zabezpečenie integrácie tretích subjektov na ÚPVS tak, aby mohli riadne využívať jeho funkcie a služby podľa dohodnutých scénarov a integračného manuálu.

 • 2016

  Projekty sú oficiálne ukončené, prebieha len stabilizácia eDOV. Integrácie na ÚPVS sa zintenzívňujú, pribúdajú užívatelia aj integrované inštitúcie a organizácie. Beží rozšírená podpora ÚPVS.

 • 2017

  Hlavným cieľom spoločnosti GlobalTel, a.s. pri pôsobení na slovenskom trhu bola počas celého roka 2017 naďalej snaha o realizáciu komplexných a nákladovo efektívnych technických riešení, navrhnutých presne.

Certifikáty

Spoločnosť má do praxe zavedené medzinárodné certifikáty Systému manažérstva kvality, IT a bezpečnosti aplikácií.