O spoločnosti

Úvod

GlobalTel, a.s. predstavuje už od roku 2004 významnú spoločnosť so zameraním na informačné systémy a komunikačnú infraštruktúru pre zavádzanie a rozvoj eGovernment služieb v Slovenskej republike.

Nosnými projektami sú dodávky modulov a služieb pre chrbticovú infraštruktúru integrovaného informačného systému štátu - Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Náš cieľ

Implementáciou riešení v oblasti eGovernment pomáhame rýchlo a efektívne inovovať a konsolidovať IT architektúru a procesy verejnej správy pri zameraní sa na využívanie služieb štátu občanmi i podnikateľmi.

Prinášame inovatívne riešenia implementované na integrovanej informačno - komunikačnej infraštruktúre. Spájame moderné architektúry s technicko-procesným know-how a s osvedčenými technológiami.

Company illustration

Certifikáty

Spoločnosť má do praxe zavedené medzinárodné certifikáty Systému manažérstva kvality, IT a bezpečnosti aplikácií.