Projekty

2022
2020
2019
2018
2017
2015/16
2014
2022
 • Implementácia webovej aplikácie GT_ExtendViewer s otvorenými REST API a s vlastným responzívnym používateľským rozhraním optimalizovaná pre použitie na mobilných zariadeniach.
  Aplikácia je určená pre jednoduché zobrazenie obsahu elektronickej správy (formát SKTALK), podpisových kontajnerov a elektronických formulárov bez nutnosti prihlasovania.
  Aplikácia ďalej umožňuje zobraziť výsledky overenia podpisov, stiahnutie podpísaného obsahu, stiahnutie vizualizácie elektronického formulára a rôzne ďalšie súvisiace funkcionality.
2020
 • Nasadenie aplikačnej optimalizácie portálu ÚPVS so skokovým zvýšením výkonnostného limitu ÚPVS. Aj napriek prepuknutiu pandémie COVID-19 sú spracovanie transakcií a prevádzka systému plynulé
 • Zabezpečenie 34 miliónov biznis transakcií procesov verejnej správy za rok, mesačný rekord dosiahol 3,8 milióna spracovaných biznis transakcií
 • Počet informačných systémov, integrovaných na ÚPVS, vzrástol na 350 a naďalej rastie
2019
 • Nasadenie technologickej optimalizácie a rozšírenia ÚPVS pre zvýšenie výkonu do produkcie
 • Spracovanie 2,8 milióna biznis transakcií procesov verejnej správy mesačne, takmer 30 miliónov biznis transakcií ročne
2018
 • Implementácia druhej sady zmien ÚPVS na základe novelizovanej legislatívy
 • Odovzdanie modulu Centrálne úradné doručovanie, zabezpečujúce zjednotenie elektronických a listinných procesov doručovania rozhodnutí
 • Spustenie prác na novom module ÚPVS - Module úradnej komunikácie (API GW)
 • Prekročenie hranice 2 miliónov spracovaných biznis transakcií za mesiac
2017
 • Implementácia prvej sady zmien ÚPVS na základe novelizovanej legislatívy
 • Prekročenie 10 miliónov spracovaných biznis transakcií
2015/16
 • Realizácie prác pre zabezpečenie integrácie tretích subjektov na ÚPVS tak, aby mohli riadne využívať jeho funkcie a služby podľa dohodnutých scenárov a integračných manuálov
2014
 • Finálna realizácia projektu Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) vrátane dokončenia jednotlivých modulov, testovania, skúšobnej prevádzky a zavedenia do riadnej prevádzky
 • Spracovanie potrebných analýz a architektonických návrhov pre projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky – eDemokracia a otvorená vláda (IIS eDOV)
 • Uvedenie projektu Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) ako súčasť komplexnej služby E-kolok do produkčnej prevádzky
data.gov.sk
slovensko.sk