eGovernment

Jednotný platobný systém

Východiská

Tradične sa na Slovensku za služby štátu platilo papierovými kolkami na pošte v ročnom objeme okolo 200 mil. EUR. Presné číslo nebolo možné určiť. Tento spôsob bol pre občanov komplikovaný, časovo náročný. Pre štát nákladný, neprehľadný, s vysokým výskytom rôznych podvodov.

Riešenie

Tento systém bol neudržateľný a vrámci reformy verejnej správy bol nahradený centrálnym informačným systémom, ktorý zabezpečuje komplexnú platobnú služby pre občanov a všetky inštitúcie verejnej správy.

Výhody riešenia

Občania:

  • Pohodlný spôsob platby za služby verejnej správy cez všetky platobné kanály a zariadenia (mobil, pokladňa, kiosk, bankový prevod, hotovosť, karta)
  • Okamžitý prehľad o všetkých platbách štátu

Ministerstvo financií:

  • Okamžitý prehľad o všetkých platbách za jednotlivé služby, do jednotlivých inštitúcií a za jednotlivých občanov a podnikateľov
  • Eliminácia väčšiny podvodov
  • Okamžitý prehľad o dopyte po službách verejnej správy a výkonnosti jednotlivých úradov z pohľadu platieb za služby

Úradníci:

  • Automatizácia procesov vystavenia príkazu na úhradu a kontroly zaplatenia za službu
  • Pohodlný a spoľahlivý spôsob vystavenia príkazu na úhradu za služby
  • Pohodlný a spoľahlivý spôsob získania informácie o úhrade poplatku za službu