eGovernment

Dotácie

Východiská

Približne 10-20% príjmov rozpočtu verejnej správy jednotlivé ministerstvá, úrady a samosprávy investujú prostredníctvom dotácií do rôznych rozvojových projektov. Na Slovensku existuje približne 3000 rôznych poskytovateľov dotácií, ktorí ich poskytujú na základe tisícok rôznorodých dotačných schém. Údaje evidované o dotáciách boli heterogénne, neelektronizované (často len na papieri, alebo v Exceli) a nespoľahlivé.

Pre poskytovanie dotácii neexistoval jednotný systém ani jednotný proces. Štát nemal prehľad čo, koľko, komu a do čoho sa verejné prostriedky investujú. Pre občanov a podnikateľov žiadajúcich o dotácie bol tento systém komplikovaný, neprehľadný a nepredvídateľný.

Riešenie

V rámci reformy verejnej správy je proces poskytovania dotácií postupne elektronizovaný. Bol vytvorený integrovaný IS, ktorý na jednom mieste obsahuje údaje o všetkých dotáciách verejnej správy (v súčasnosti obsahuje ústredné orgány štátnej správy, samospráva je v príprave). Jeho prostredníctvom je možné nielen získať online analytické údaje o dotáciách, ale aj plne elektronicky zabezpečiť komplexný proces riadenia dotácií a to z pohľadu žiadateľa o dotáciu (podanie žiadosti, vyúčtovanie dotácie) ako aj poskytovateľa (vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov, hodnotenie, prevod prostriedkov, kontrola, reporting).

Výhody riešenia

Prijímatelia dotácií:

  • Komplexné informácie o všetkých dotáciách na jednom mieste
  • Pohodlný spôsob vykonania všetkých potrebných úkonov pre získanie dotácie v plne elektronickom režime

Poskytovatelia:

  • Pohodlný spôsob poskytovania dotácií v plne elektronickom alebo „papierovom“ režime
  • Okamžitý komplexný prehľad o všetkých dotáciách
  • Online analýzy dotácií za účelom lepšieho plánovania, vyššej efektivity a účinnosti poskytnutých dotácií na plnenie cieľov politík
  • Rizikové analýzy a detekcie podvodov s dotáciami