Správy

18 rokov slovensko.sk

Pred 18-timi rokmi, 23.4.2003 bol na dnes už neexistujúcej výstave COFAX verejnosti prvý krát predstavený Ústredný portál verejnej správy. Bol sprístupnený na adrese obcan.sk, pod ktorým ho ľudia poznali a bol vnímaný ako jeden z míľnikov budovania eGovernmentu na Slovensku. Jeho vtedajšia obľúbenosť medzi ľuďmi bola na úrovni komerčných webov.

V rokoch 2006-2008 bola rozšírená funkcionalita portálu, pridané boli schránky, elektronické podpisy, formuláre a modul komunikácie. V tom čase najúspešnejším bol formulár pre dnes už neexistujúcu agendu podania pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorý za mesiac použilo viac ako 800.000 používateľov. Zabezpečoval integráciu Živnostenského registra s Obchodným registrom, Registrom trestov a informačným systém Daňového riaditeľstva, aj vďaka čomu sa podarilo skrátiť získanie živnostenského listu z pôvodných 30 na 5 dní.

V roku 2009 sa začala pripravovať jeho druhá verzia, znamenajúca významný funkčný a výkonnostný nárast. Do roku 2014 sa rozšíril o autentifikáciu, zaručené doručovanie, existujúce moduly sa migrovali do nových technológií s rozšírenou funkcionalitou. Zároveň sa sprístupnil na novej adrese, slovensko.sk.

Ďalšie roky boli venované zmenám, vyplývajúcim z legislatívy, optimalizácii a ladeniu výkonu pre stále rastúcu záťaž a integráciám s informačnými systémami verejnej správy. Stal sa súčasťou štátnej administratívy, bez neho by mnohé procesy štátu nefungovali. 30 miliónov správ v roku 2020, zabezpečujúcich rôzne konania verejnej správy, sú toho dôkazom.

Všetko najlepšie, slovensko.sk!