eGovernment

Portfólio riešení v oblasti eGovernmentu

Spoločnosť Globaltel, a.s., sa zaoberá tvorbou komplexných elektronických komunikačných riešení, vrátane elektronickej bezpečnosti a systémovej integrácie. Podieľa sa na dodávke riešenia pre Ústredný portál verejne správy a jeho spoločné moduly, náhradu papierových kolkov elektronickými a systémy pre otvorenú komunikáciu s verejnosťou.